Vera VDV

Contactpersoon

Vera Van de Velde

Contactgegevens

0474 56 39 61
info@flowvdv.be
Website

Contacteer ons

Algemene Informatie

Integratie Coaching

WAT? Het mensgericht, planmatig en gestructureerd ondersteunen van inspanningen om zich aan te passen in een nieuwe professionele omgeving.

WIE?  Voor werkgevers die de talenten van hun nieuwe werknemers snel, efficiënt en resultaatgericht willen inzetten

Voor werknemers die via doordachte integratie optimaal en comfortabel in hun job willen staan.

HOE? TAAL integratie : Nederlands taalgebruik op maat van de job

CONTEXT integratie : inzicht in en omgaan met specifieke professionele context

TEAM integratie : afstemming van waarden in functie van constructieve samenwerking

 

TAAL INTEGRATIE

Intensieve taaltraining

Taal is de toegangspoort tot communicatie en contact. Hoewel bijna 80% van onze communicatie non-verbaal is, blijft het hanteren van de ‘juiste’ taal toch een belangrijke sleutel tot vertrouwen en aanvaarden. Opbouwen van communicatie via inzicht in taalgebruik, hanteren van sleutelwoorden en functionele taalvaardigheden dragen in belangrijke mate bij tot integratie en constructieve groepsbeleving.

 

CONTEXT INTEGRATIE

leidinggevende – werknemer

Context en werkomgeving zijn belangrijke factoren tijdens een (re)integratietraject. Context en werkomgeving vormen belangrijke randvoorwaarden bij het welbevinden van de werknemer. Inzicht in context en dynamiek biedt houvast en veiligheid. Welbevinden schept verbinding en betrokkenheid. Inzicht in context, werkomgeving en dynamiek verhoogt de veerkracht.

 

TEAM INTEGRATIE

waardengericht coachen

Waarden kan je definiëren als principes, standaarden of kwaliteiten die van nature voor iemand zinvol of wenselijk zijn. Het fundament van waarden is moed, wat in essentie (veer)kracht is. Waarden zijn dus krachtbronnen, ze geven je de mogelijkheid om actie te ondernemen. Waarden zijn diep emotioneel verankerd dus vaak moeilijk te veranderen. Inzicht in je waarden, geeft inzicht in je veer-kracht en je leer-kracht.